“โรคสมองเสื่อม” เช็คให้ชัวร์ 3 อาการเสี่ยง คุณมีหรือไม่ ไปเช็คกันเลย

ในปัจจุบันประชาชนชาวไทยวัยผู้สูงอายุกับวัยทำงานถือเป็นวัยที่ควรแก่การไปตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเช็คปัญหาสุขภาพและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกันกับ “โรคสมองเสื่อม” ที่เมื่อก่อนหลายคนมักจะคิดว่าจะเป็นแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ในปัจจุบันในวัยทำงานก็พบมากเช่นเดียวกัน ซึ่งมีปัจจัยให้เกิดโรคเหล่านี้ได้หลายทางทั้งทางกายภาพและทางชีวภาพ แต่สำหรับวันนี้เราจะพาคุณไป checklist ให้ชัวร์กันว่าคุณมี 3 อาการเหล่านี้หรือไม่ เพราะ 3 อาการเหล่านี้ถือเป็นอาการเริ่มต้นของสมองเสื่อมที่คุณสามารถสังเกตเองได้ ซึ่งจะมีอาการอะไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ  “โรคสมองเสื่อม” อีกหนึ่งโรคผู้สูงอายุที่คุณไม่ควรมองข้าม             สำหรับอาการเริ่มต้นของ “โรคสมองเสื่อม” ที่คุณสามารถสังเกตเองได้มี 3 อาการหลักๆ ที่คนรอบข้างและตัวผู้ป่วยเองสามารถสังเกตุ สุขภาพดี ได้โดยไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล ดังนี้ 1. จำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือสับสน             แน่นอนว่าอาการเหล่านี้ถือเป็นขั้นเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นในหลายคน แต่ ผู้ป่วย บางคนอาจมองข้ามและไม่ได้ให้ความสนใจ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วัยทำงานจนถึงวัยสูงอายุ โดยตัวผู้ป่วยจะมีความรู้สึกจำเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นในแต่ละวันไม่ได้ หรือบางครั้งอาจสลับสับสนช่วงเวลาของการเกิดเหตุการณ์ขึ้น เช่น อาจจะจำเรื่องราวในอดีตได้แต่จำเรื่องราวในปัจจุบันไม่ได้ เป็นต้น  2. เล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วซ้ำๆ             การเล่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นให้ผู้อื่นฟังถือเป็นเรื่องที่ปกติทั่วไป แต่ถ้าหากคุณเคยเล่าเรื่องเหล่านี้แล้วแต่คุณยังคงเล่าซ้ำๆในแบบเดิมๆถือเป็นสิ่งที่ผิดปกติ เพราะการทำงานของสมองจะส่งผลให้ตัวผู้เล่าลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือ คิดว่าตัวเองยังไม่ได้เล่าเรื่องเหล่านั้น สมองจึงสั่งการให้เล่าเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นมากที่สุดในผู้สูงอายุ 3. มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป             สำหรับคนที่มีอาการโรคสมองเสื่อมจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น เคยเป็นคนที่ความจำดี …