สาเหตุของการเกิด โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้อเข่าเสื่อม นั้นสร้างความรำคาญให้กับผู้ที่เป็นอย่างมาก เพราะจะมีอาการปวดบริเวณข้อเข่าบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่งหรือยืนก็ทำให้เกิดอาการปวดที่รุนแรงบริเวณข้อเข่า โดยผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมักจะเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนั้นก็คือ อายุที่เริ่มมากขึ้นทำให้การสร้าง Collagen และน้ำที่ล่อเลี้ยงบริเวณข้อต่าง ๆภายในร่างกายลดลง แต่สาเหตุที่ทำให้ปวดบริเวณข้อเข่ามากกว่าข้อที่ส่วนอื่น ๆนั่นก็เพราะ ข้อเข่าเป็นสิ่งที่รองรับน้ำหนักตัวในขณะที่ยืนหรือเดิน หรือการนั่งในบางท่าทางก็เป็นการลงน้ำหนักที่บริเวณข้อเข่าด้วยเช่นกัน เมื่อมีน้ำที่ใช้ในการล่อลื่นบริเวณข้อเข่านั้นน้อยกว่าปกติ จึงทำให้เกิดการเสียดสี อาการปวดเรื้อรังต่าง ๆจึงตามมา โรคข้อเข่าเสื่อม กับสาเหตุที่เราคราดไม่ถึง สาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมหลัก ๆนั้นนอกจากการหยุดสร้าง Collagen และน้ำล่อเลี้ยงบริเวณข้อต่าง ๆแล้วนั้น ก็มาจากน้ำหนักตัวที่มากจนเกินไป ทำให้ในขณะที่ยืนหรือเดินนั้น ข้อเข่าจะต้องรับน้ำหนักที่มากจนเกินไป ทำให้การเสียดสีบริเวณข้อเข่านั้นมากขึ้น เมื่อเป็นบ่อยครั้งจึงทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมขึ้น จะสังเกตได้ว่าผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยนั้นส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักตัวที่มากกว่าปกติหรือเป็นโรคอ้วน             การออกกำลังกายที่หักโหมจนเกินไปก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยเช่นกัน เพราจะทำให้ข้อเข่านั้นเกิดการกดทับจากการออกกำลังกายมากกว่าปกติ เมื่อมีการออกกำลังกายที่หักโหมบ่อยครั้ง ทำให้ใช้งานบริเวณข้อเข่าเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมตามมาได้ ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะออกกำลังกายหักโหมจนเกินไป หรือควรที่จะมีการสวมใส่อุปกรณ์ที่ช่วยลดแรงกระแทกบริเวณข้อเข่าในการออกกำลังกายด้วย โดยเฉพาะการออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักนั้นยิ่งเป็นการทำให้ข้อเข่าทำงานอย่างหนัก และเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าปกติ             การนั่งในท่าพับเพียบหรือคุกเข่าบ่อยครั้งจะสามารถเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าการนั่งในท่าทางอื่น ๆ เพราะการนั่งในท่าพับเพียบหรือคุกเข่านั้นจะเป็นการลงน้ำหนักตัวไปที่ข้อเข่าทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมนั่นเอง #อาหารเพื่อสุขภาพ #ดูแลสุขภาพ