ห้องน้ำสาธารณะ ตามปั๊มก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงจากเชื้อโรคอันตรายด้วย

ในการใช้สิ่งของร่วมกัน กับบุคคลภายนอกอาจนำมาซึ่งการรับเชื้อโรคร้าย ที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาทำอันตรายร่างกายของเราได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ท่านจะต้องออกไปไหนมาไหนนอกบ้านการเข้า ห้องน้ำสาธารณะ จึงเป็นเรื่อง ที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า ที่มีการดูแลความสะอาดที่ดีมากเพียงใด หรือการใช้ห้องน้ำตามร้านอาหารการเข้า ห้องน้ำสาธารณะ ตามปั๊ม ก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง จากเชื้อโรคอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ในวันนี้เราจึงจะมีคำแนะนำ ให้ทุกท่านได้เข้าใจ และพึงระวังการเข้าห้องน้ำสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อสุขภาพของเราภายในอนาคต การเข้าห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัย ควรมองหา ห้องน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีคนเข้าใช้น้อย หรือมีผู้คนไม่พลุกพล่านมากนักเพราะจะมีความเป็นไปได้ ที่จะมีอัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากแหล่งที่อาจจะเกิดการสะสมของเชื้อโรคที่มีอยู่น้อย พยายามไม่ให้มีการสัมผัสกับพื้นที่พื้นผิวต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด หรือหาก มีความจำเป็นจะต้องสัมผัสกับสิ่งใด ๆ ควรจะใช้กระดาษทิชชูเป็นตัวกั้นกลาง ใช้ในการสัมผัสแทนมือแทนผิวหนังของเรา สุขภาพดี ก่อนการใช้งานเครื่องสุขภัณฑ์ใด ๆ ถึงแม้มองดูแล้วว่ามีความสะอาด ก็ควรจะทำความสะอาดต่อด้วยอีกครั้งจาก ทิชชู่เปียก หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ ชำระล้างเพื่อสร้างความมั่นใจ ไม่ควรเหยียบนั่งบนฝาสุขภัณฑ์ชักโครก เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย จากการออกแบบฝารองนั่ง ที่ทำมาจากวัสดุพลาสติกที่เปราะบาง ทั้งยังจะเป็นการส่งผ่านเชื้อโรคลงไปสู่คนอื่น ๆ ได้ ห้องน้ำ สาธารณะอาจเป็นศูนย์รวมเชื้อโรค ที่มียึดติดอยู่กับพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ รวมถึงอากาศหากเป็นเช่นนั้นไม่ควรจะใช้ระยะเวลาที่นานจนเกินไปอยู่ในห้องน้ำ …