โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคหนึ่งที่พบผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยตามข้อมูลทางสถิติจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

ในปัจจุบัน โรคเบาหวาน ถือเป็นโรคภัยไข้เจ็บหนึ่งที่พบผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยตามข้อมูลทางสถิติจากสมาพันธ์เบาหวาน นานาชาติ ที่ทำการสำรวจในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีผู้ป่วยเป็น โรคเบาหวาน มากถึงประมาณ 425 ล้านคน ทั่วโลก โดย 98 ล้านคน อายุ 65 ปีขึ้นไป นอกจากนั้นอีกประมาณ 327 ล้านคน จะเป็นผู้ป่วยเบาหวานในช่วงอายุ 20 ถึง 64 ปี ติดตามต่อได้ในบทความสุขภาพดี สำหรับในประเทศไทยเอง เริ่มพบผู้ป่วยเบาหวานได้ตั้งแต่อายุประมาณ 15 ปีขึ้นไป แต่จะป่วยเป็นโรคนี้มากที่สุดก็ตอนอายุประมาณ 60 ถึง 69 ปี โดยจะพบในผู้ป่วยฝ่ายหญิงว่ากับฝ่ายชาย และแน่นอนว่าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานการควบคุมดูแลการรับประทานอาหารของผู้ป่วยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงขอนำเอาข้อแนะนำในการดูแลอาหารของผู้ป่วยเบาหวานดังต่อไปนี้ 1.รับประทานอาหารประเภทแป้ง ความเข้าใจผิดหนึ่ง สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือผู้กำลังที่จะดูแลคนป่วยเบาหวานอยู่ นั่นก็คือการคิดว่าผู้ป่วยโรคนี้จะต้องงดอาหารประเภทแป้งซึ่งทำให้เกิดน้ำตาลในร่างกายโดยเด็ดขาด แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะหากงดอาหารประเภทแป้งหมด ร่างกายก็อาจจะเกิดอาการขาดน้ำตาลได้สิ่งที่ควรจะทำนั่นก็คือการรับประทานอาหารประเภทแป้ง ข้าว ต่างๆ โดยกำหนดสัดส่วนให้เหมาะสมไม่มากจนเกินไป โดยสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ้วนสามารถรับประทานข้าวได้มื้อละประมาณ 2 ทัพพี …