กลัว สมองเสื่อม ต้องทำอย่างไรไม่ให้สมองขาดเลือด

โรค สมองเสื่อม เกิดจากที่ สมองมีเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ เกิดภาวะสมองขาดเลือด ดังนั้นควรจะทำอย่างไรเพื่อลดอัตราการเสี่ยงสมองขาดเลือด มาดูวิธีช่วยให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้อย่างเต็มที่ ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อกระบวนการในร่างกาย หากดื่มน้ำน้อยจะทำให้เลือดข้น ซึ่งจะทำให้เลือดไม่สามารถพาออกชิเจนไปเลี้ยงสมองได้ เป็นสาเหตุทำให้สมองขาดเลือด และลดภาวะลิ่มเลือดอุดตันได้ และน้ำที่ควรจะดื่มเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 2000 ซีซี ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอาหารเช้า และควรจะทานให้ครบ 5 หมู่ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีความสดชื่น พร้อมรับการทำงานในแต่ละวัน ลดอาหารหวานให้น้อยลง หรือควบคุมน้ำตาลในคนที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก มีผลต่อเส้นเลือดทำงานได้ไม่เต็มที่ผนังหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่นทำให้มีความเสี่ยงสมองขาดเลือด ลดอาหารเค็ม เพื่อควบคุมความดัน โดยความดันปกติของคนเราจะอยุ่ที่ 120/80 และควรกินเกลือไม่เกิน 1500 มิลลิกรัม ถ้าหากยังปล่อยให้ความดันสูงมากๆ จะส่งผลให้เส้นเลือดในสมองตีบ และอาจจะแตกได้ ถึงกับต้องเสียชีวิตได้เลย ลดอาหารที่มีไขมันสูง เพราะไขมันจะไปอุดตันตามหลอดเลือดในร่างกายต่างๆซึ่งมีผลให้ หลอดเลือดตีบ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ไปเลี้ยงหัวใจไม่ได้ ออกกำลังกาย เพื่อให้เลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้คล่องแคล่ว โดยออกกำลังอย่างน้อยวันละ 30 นาที และออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน การออกกำลังกายไม่ต้องถึงขนาดหนักมาก ออกแค่ให้รู้สึกว่าหอบเหนื่อย มีเหงื่อซึมก็เพียงพอ นอนหลับให้เพียงพอ เพราะการนอนจะเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย …