ไวรัสตับอักเสบ แต่ละชนิดร้ายแรงแค่ไหน ?

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) คือ ภาวะที่เนื้อเยื่อของตับมีการอักเสบ และถูกทำลาย ส่งผลให้การทำงานของตับมีความผิดปกติ หรือไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนส่งผลให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย และเกิดโรคแทรกซ้อนที่ตามมา ไวรัสตับอักเสบ แต่ละชนิดร้ายแรง รีบรักษา            โรคตับอักเสบ มีทั้งชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง โดยสาเหตุและชนิดของโรคตับอักเสบ สาเหตุของการติดเชื้อมักแตกต่างกันออกไป แต่ชนิดที่น่าเป็นห่วงที่สุดของไวรัสตับอักเสบ คือ ไวรัสตับอักเสบชนิดเรื้อรัง ซึ่งสามารถเกิดโรคแทรกซ้อนที่ตามมาได้ คือ โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ              ไวรัสตับอักเสบ มีกี่ชนิด                    โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) มีสาเหตุการติดเชื้อของแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป ชนิดของโรคไวรัสตับอักเสบจึงขึ้นอยู่กับว่ารับเชื้อมาจากทางไหน สามารถแบ่งเชื้อไวรัสตับอักเสบแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ ชนิดเอ (Hepatitis A)           การติดต่อของเชื้อ : มาจากการรับประทานผัก ผลไม้ น้ำดื่ม หรืออาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค             ระยะเวลาในการเพาะเชื้อ : ประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยในเด็กจะไม่ค่อยแสดงอาการ    ส่วนในผู้ใหญ่จะมีการแสดงออกของเชื้ออย่างชัดเจน และเฉียบพลัน โดยเชื้อชนิดนี้จะมีการปนเปื้อนออกมาจากอุจจาระของผู้ป่วย …