วิธีดูแลสุขภาพเด็ก

วิธีดูแลสุขภาพเด็ก การเริ่มต้นดูแลสุขภาพเด็ก การฝึกให้ลูกรักความสะอาด เป็นการช่วยให้ลูกได้คุ้นเคยกับการดูแลตนเอง เช่น การล้างมือ การแปรงฟัน การขับถ่าย การปลูกฝังให้ลูกรู้จักการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง และเป็นการช่วยพัฒนาทั้งความคิด และร่างกายไปพร้อมกัน เป็นการทำให้ระบบภายในของร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ เช่นทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น การสูบฉีดโลหิตหมุนเวียนได้อย่างปกติ และช่วยในการย่อยอาหาร ช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้น ทำให้ไม่เป็นโรคท้องผูก คุณแม่สามารถหากิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายให้ลูกน้อยได้ด้วยการพาไปว่ายน้ำ วิ่ง หรือสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเด็ก ๆ ที่โรงเรียน เป็นวิธีที่จะทำให้ลูกได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกัน และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยการชอบออกกำลังกายได้อีกวิธีหนึ่งด้วย  

วิธีดูแลสุขภาพเด็ก สร้างวินัยที่ดี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

วิธีดูแลสุขภาพเด็ก

การรับประทานอาหารให้ครบถ้วนอย่างน้อย 3 มื้อ โดยเฉพาะอาหารมื้อเช้า เนื่องจากในมื้อนี้เป็นช่วงเวลาที่สมองต้องการสารอาหารให้ร่างกายมากว่ามื้ออื่น ๆ เนื่องจากได้ทิ้งช่วงเวลาจากการนอนเป็นเวลาหลายชั่วโมง การรับประทานอาหารไม่ครบ 3 มื้ออาจส่งผลเสียได้ หรืออาจทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน และทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษาหรือสมาธิอื่น ๆ อาจทำให้หงุดหงิดได้ง่าย อาจเป็นเหตุให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้

วิธีดูแลสุขภาพเด็ก

การเปลี่ยนจากการทานขนมและน้ำอัดลม มาเป็นการทานผักผลไม้ จะทำให้มีสุขภาพที่ดีกว่า เด็กส่วนมากอาจปฏิเสธผักใบเขียน เนื่องจากมีรสเฝื่อน ดังนั้นจึงควรปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าของอาหารประเภทนี้ให้ดีขึ้น ควรนำมาให้ลูกทายเป็นของว่างประจำวันก็ได้ การทานไอศกรีมที่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลสูงอาจทำให้มีน้ำตายสะสมในกระแสเลือดทำให้เป็นเบาหวานได้ อาจทำให้ลูกมีปัญหาในการเจริญเติบโตได้เช่นส่วนสูงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น

วิธีดูแลสุขภาพเด็ก

มอบความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตด้วยตนเอง เพื่อเป็นการทำให้สภาพจิตใจของเด็กได้รับรู้ในการเข้าสังคมได้ดีขึ้น ควรให้ลูกได้มีเวลาเป็นของตนเองเพื่อการเรียนรู้หลังเวลาเลิกเรียน ให้ลูกได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนใจได้ด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมของตนเอง

ติดตามเว็บเราได้ที่ การดูแลสุขภาพ และยังมีบทความต่างๆที่น่าสนใจได้ที่นี่ โรคซึมเศร้า

แนะนำ หมอฟันแนะ 3 วิธีดูแลสุขภาพช่องปาก