มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นภัยร้ายอันดับต้น ๆ ของหญิงไทย จากสถิติพบว่าในแต่ละปีมีหญิงไทยที่เป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งในปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าจะใช้วิธีใดรักษาผู้ป่วย เพราะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย และอาการของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยวิธีการรักษามะเร็งเต้านม โดยหลักแล้วมีอยู่ 5 วิธี คือ การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยการด้วยรังสีวิทยา การรักษาด้วยการเคมีบำบัด การรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมน และการรักษาแบบเฉพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง

การรักษา “ มะเร็งเต้านม ”มีหลายวิธี โดยหลักแล้วมีอยู่ 5 วิธี

มะเร็งเต้านม

            นอกจากการรักษาของทีมแพทย์แล้ว กำลังใจยังเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วย กำลังใจจากครอบครัว กำลังใจจากคนรอบข้าง และที่สำคัญที่สุด คือ กำลังใจจากตัวของผู้ป่วยเอง เมื่อผู้ป่วยมีจิตใจที่เข็มแข็ง จิตใจที่ดีจะส่งผลต่อร่างกายให้มีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากการรักษา

            วิธีการรักษามะเร็งเต้านม

  • การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีการผ่าตัด
  • การผ่าตัดแบบสงวนเต้า

เป็นวิธีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบรักษาเต้านมไว้ ไม่ตัดเต้านมทิ้งทั้งหมด เพื่อให้ผู้ป่วยยังคงมีเต้านมคงความสวยงามของเรือนร่างไว้ ซึ่งวิธีการผ่าตัดจะใช้ในผู้ป่วยที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งเต้านมเร็วในระยะแรก หรือผู้ป่วยบางคนรู้ในระยะศูนย์ โดยที่เซลล์มะเร็งเต้านมจะอยู่แค่ภายในท่อน้ำนม ยังไม่ลุกลามออกมาบริเวณเนื้อเยื้อ แต่หลังการผ่าตัดยังคงต้องฉายแสงต่อ 25-33 ครั้ง เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเซลล์มะเร็งใหม่

  • การผ่าตัดเต้านมทิ้งหมด

ผู้ป่วยบางคนตัดสินใจที่จะผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด เพราะกลัวการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้ง

  • การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีเคมีบำบัด

หรือเรียกอีกชื่อว่า “การให้คีโม” เป็นวิธีการทำลาย และยับยั้งหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้เซลล์มะเร็งไม่สามารถที่จะแพร่กระจายไปส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

  • การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีการฉายรังสี

การฉายรังสีเป็นวิธีการรักษามะเร็งเต้านม หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทั้งแบบสงวนเต้า และการผ่าตัดเต้านมทิ้งทั้งหมด เพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเซลล์มะเร็งใหม่

  • การรักษาด้วยฮอร์โมน

ฮอร์โมนในร่างกายของผู้ป่วยเองมีผลต่อการเจริญของเซลล์มะเร็ง วิธีการยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งเติบโต คือ การยับยั้งหรือลดระดับฮอร์โมนในร่างกายบางส่วนลงไป

  • การรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy)

เป็นวิธีการรักษาโดยใช้ตัวยาในการยับยั้งการเติบโต และยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง

  • การรักษามะเร็งเต้านมด้วยวิธีนวัตกรรมการเอาก้อนเนื้อออกผ่านผิวหนังโดยไม่ต้องผ่าตัด (Percutaneous Excision)
  • The Intact™ Breast Lesion Excision System
  • VACNB

หลักการของวิธีการนี้ คือ การใช้หัวเข็มสอดเข้าไปบริเวณใต้ผิวหนัง แล้วเจาะก้อนเนื้อนำเนื้อออกมาตรวจ โดยการใช้วิธีอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นตัวช่วยในการหาก้อนเนื้อที่คาดว่าจะเป็นเซลล์มะเร็งออกมาวินิจฉัย

เว็บไซต์ สุขภาพดี

Categories เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

มะเร็งเต้านมกับ 8 เรื่องที่คนมักเข้าใจผิด

ภาพ : Pinterest

ที่มา : samitivejhospitals