ลองโควิด

อาการ ลองโควิด หรือ long covid เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด สำหรับผู้ป่วยที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งเริ่มมีอาการหลังจากที่เชื้อโอไมครอนเข้ามาในไทย หลายคนต้องการ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ในอาการข้างต้น แต่ทุกคนต้องทราบก่อนว่าลองโควิดมีข้อสังเกตอย่างไร ใน ที่นี่ มี 5 ข้อ ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ดังนี้

ลองโควิด
  1. มีอาการที่เหนื่อย/หอบง่ายกว่าเดิม จากที่เคยออกกำลังกายได้ปกติ กลับรู้สึกเหนื่อย หรือ การทำกิจวัตรเดิม ๆ แต่เดิมทำได้ ทว่าในตอนนี้ทำได้มาเต็มที่แล้ว สุขภาพดี
  2. รู้สึกอ่อนแรง แม้จะบำรุงร่างกายตนเองดีแล้วก็ตาม แต่ยังอ่อนเพลียไปหมด หยิบจับอะไรก็ยังค่อยจะไหว วัน ๆ อยากแต่จะนอนอย่างเดียว
  3. อาการไอเรื้อรัง ไอตลอด ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไอ ซึ่งเป็นอาการของลองโควิดที่พบได้บ่อยมาก และต้องได้รับ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ด่วนสุด
  4. ปวดหัว ไม่สบายตัว แต่ไม่มีไข้ ก็เป็นอาการที่แพทย์พบ หลังจากที่หายป่วย โรคโควิด-19 ประมาณ 3-7 วัน
  5. มีภาวะจิตใจที่ย่ำแย่ ซึ่งเป็นสิ่งที่แทบทุกคนพบเจอเลย เพราะในช่วงที่ติดเชื้อได้รับการกักตัว ไม่ได้พบเจอใคร เกิดอาการเศร้าและเสียใจได้

บอกต่อ 2 ข้อ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น เมื่อเป็น ลองโควิด

สำหรับแนวทางในการดูแลตนเอง หากมีอาการที่เป็นลองโควิดนั้น จริง ๆ ไม่ยาก และไม่จำเป็นต้องมานั่งกักตัวอีก เพราะเชื้อที่ผู้ป่วยโควิดได้รับไปนั้น 7 วัน ก็ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้แล้ว ทว่าถ้ามีอาการลองโควิดสามารถดูแลตนเองได้ 2 ข้อ ง่าย ๆ ต่อไปนี้

ลองโควิด
  1. ดูแลสุขภาพปอดให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายเบา ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงอายุของตนเอง หรือ การฝึกกำหนดลมหายใจ การหายใจเข้าและการหายใจออก จะช่วยฟื้นฟูปอดให้กลับมาแข็งแรงได้
  2. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบทั้ง 5 หมู่ อาจจะเสริมด้วยวิตามินรวม เพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นและเร่งด่วน เป็น การดูแลสุขภาพเบื้องต้น ที่นิยมกันมาก

Related Posts