นอนไม่หลับ

โดยปกติการทำงานของระบบร่างกาย การนอนหลับพักผ่อนจะเป็นกระบวนการสำคัญที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ จะทำให้กระบวนการต่าง ๆ ของร่างกายเป็นปกติ เสมือนการได้พักผ่อนร่างกายและสมอง จากการตรากตรำการทำงานมาอย่างหนักกันมาตลอดทั้งวัน ในกรณีผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องของการนอนหลับไม่สนิท ย่อมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งเราจะพบได้ว่าผู้ที่ประสบปัญหาภาวะ นอนไม่หลับ นั้นอาจจะส่งผลกระทบให้คุณกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยง ในการเป็นโรคซึมเศร้า ได้ในระดับสูง

นอนไม่หลับ

ทำความเข้าใจสาเหตุสำคัญภาวะ นอนไม่หลับ

ปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของ การนอนหลับ ได้ไม่เป็นปกติ มักจะปรากฏให้เห็นทั้งที่เกิดขึ้น จากปัญหาทางด้านของสุขภาพ หรือปัจจัยกระตุ้นทางด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การนอนหลับของคุณทำได้อย่างไม่เต็มที่ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เราควรให้ความระมัดระวัง และให้การหลีกเลี่ยง ในเบื้องต้นเราจึงอยากจะขอให้คำอธิบายถึงสาเหตุหลักสำคัญ ที่มักจะปรากฏให้เห็นจากผู้ที่ประสบปัญหาดังต่อไปนี้ที่เว็บ สุขภาพดี

  • ปัญหาทางสภาพจิตใจ ทั้งจากความวิตกกังวล ภาวะความเครียด ภาวะอารมณ์แปรปรวนต่าง ๆ
  • ปัญหาในเรื่องพฤติกรรมการนอนท จากการนอนหลับใช้เวลาอยู่บนเตียงเป็นระยะเวลายาวนาน การนอนหลับในช่วงเวลากลางวัน หลังเวลา 15:00 น การเป็นผู้ที่นอนหลับไม่สนิท หรือ การนอนหลับไม่ลึก
  • ปัญหาในเรื่องของการรับประทานอาหาร จากการดื่มชากาแฟ ในช่วงเวลาเย็นหรือช่วงเวลาก่อนนอน และการรับประทานอาหารที่มีความเผ็ดร้อน ก็ส่งผลในเรื่องของการกระตุ้นการตื่นตัวของร่างกาย

จากปัญหาต่าง ๆ หรือสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะเป็นปัญหาที่ปรากฏให้เห็นให้เกิดภาวะ นอนไม่หลับ อยู่โดยทั่วไป ในบางกรณีบางปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการนอน และการรับประทานอาหาร ควรมีการปรับปรุงให้เป็นปกติ หากเป็นความผิดปกติของทางร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ควรทำการปรึกษาทางแพทย์เพื่อขอรับการรักษา

นอนไม่หลับ

ปัญหาการนอนไม่หลับกับความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้า

ในกรณีที่คุณกำลังประสบปัญหาการนอนหลับที่ไม่เป็นปกติ หรือกลุ่มผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับเรื้อรัง หากคุณปล่อยปัญหาในส่วนนี้ให้เรื้อรัง และยาวนานย่อม จะส่งผลเสียต่อปัญหาสุขภาพของคุณได้ง่าย  และที่สำคัญจะเป็นการสร้างความเสี่ยงให้คุณมีโอกาสป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ได้มากกว่าบุคคลที่มีการนอนหลับพักผ่อนได้เป็นปกติโดยทั่วไปมากถึง 2 เท่า ด้วยปัญหาทางด้านของสุขภาพโดยตรง อาจทำให้คุณประสบปัญหา ระบบการทำงานของหัวใจ ความดันของกระแสโลหิต

ทั้งยังส่งผลในเรื่องของโรคประจำตัวอื่น ๆ โรคไขมันอุดตัน โรคไขมันสูง ภาวะโรคอ้วน โรคเบาหวาน และยังจะส่งผลเสียให้คุณ มีอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้โดยง่าย และในกรณีที่คุณประสบปัญหา ในเรื่องการนอนหลับไม่เป็นปกติ อาจจะส่งผลต่อการดำรงชีวิต ที่เป็นความเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จาก การทำงานที่มีอันตราย การขับรถยนต์ หรือยานพาหนะ นี่จึงเป็นคำเตือนสำคัญให้คุณควรระมัดระวัง ควรใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้เป็นอย่างดี มีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ต่อการใช้ชีวิตให้เกิดความสมดุล จะส่งผลดี ต่อทั้งสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต

Related Posts