สุขภาพจิตที่ดี

คำว่า สุขภาพจิตที่ดี นั้น หลายคนมีภาพจินตนาการ หรือภาพจำที่ว่าร่างกายจะต้องมีความแข็งแรง สามารถทำงานได้อย่างสบาย ไม่ป่วย ไม่เจ็บ ไม่ไข้ ไม่เป็นโรคร้ายใด ๆ ซึ่งก็ถูกต้องในส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่ทั้งหมด เพราะจริง ๆ แล้วร่างกายที่แข็งแรงนั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะสุขภาพกายเท่านั้นที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย สุขภาพจิตก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลย

สุขภาพจิตที่ดี

สุขภาพจิตที่ดี นั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่เผชิญกับ ความเครียด หรือปัญหาใด ๆ แต่ความหมายของสุขภาพจิตที่ดีนั้นคือการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่โถมเข้ามาในชีวิตอย่างถูกต้อง และเหมาะสม มีสติในการเผชิญปัญหา และสามารถมีความสุขได้ ไม่เครียดเกินกว่าเหตุ สามารถตั้งตนอยู่ได้ในสภาวะอารมณ์ที่ปกติมีความสุข สุขภาพดี

วิธีรักษา สุขภาพจิตที่ดี อยู่เสมอแม้มีปัญหาถาโถม

หมั่นให้กำลังใจตัวเอง สำหรับในเรื่องของสุขภาพจิตนั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะภายในจิตใจเพียงอย่างเดียว แต่ในเรื่องสุขภาพจิตนั้นซับซ้อนถึงโครงสร้างในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากมาย สำหรับในเบื้องต้น จุดเริ่มต้นของการดูแลรักษาสุขภาพจิตของตัวเองให้แข็งแรง และดีอยู่เสมอนั้นเริ่มจากความคิดของตัวเอง การเจอปัญหาแล้วหมั่นเติมกำลังใจให้ตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเหมือนเป็นการหมั่นขัดเกลาปัญหาต่าง ๆ ให้หายทีละน้อย ไม่สะสมเป็นปัญหาที่ใหญ่จนเกินที่จะแก้ไขได้ เรียกได้ว่าเป็นการรักษาจิตใจตัวเองตั้งแต่ระยะต้น

สุขภาพจิตที่ดี

พูดคุยกับคนที่ไว้ใจได้ สำหรับคนที่กำลังเผชิญปัญหาถาโถม หรือประสบกับปัญหาเรื้อรังนาน ๆ การที่หันหน้าหาที่ปรึกษาเพื่อเป้นการระบายความเครียดที่มีอยู่ในใจนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เพราะสำหรับบางคนนั้นมีความไม่ไว้ใจคนรอบข้าง หรือไม่กล้าเล่าปัญหาให้ใครฟัง จึงทำให้เกิดความวิวกกังวล เมื่อเกิดความสะสมของปัญหานาน ๆ ทำให้เกิดความวิตกกังวลและส่งผลต่อสภาพจิตใจในระยะยาวได้ ดังนั้นเมื่อมีปัญหาการมีผู้รับฟังที่ดีจึงเป็นสิ่งมีความสำคัญอย่างมาก