โรคโควิด

ในช่วงปลายปีถือว่าเป็นช่วงที่มีเทศกาลวันหยุดมากมาย ซึ่งช่วงเวลาเหล่านั้นเรามักใช้ไปกับครอบครัวในการเดินทางท่องเที่ยวหรือพบปะสังสรรค์กัน แต่ว่าในปีที่ผ่านมาเราต่างไม่ได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าสังสรรค์กับคนรักและคนในครอบครัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด ทำให้เราต้องระวังตัวกันมากขึ้นอยู่ห่างกันมากขึ้น แต่ว่าในปีนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลาย ๆ คนเริ่มมีการได้รับวัคซีนครบโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ควรระมัดระวังตัวกันอย่างเต็มที่

โรคโควิด

          Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลวันหยุดไว้ว่า เมื่อมีการไปสังสรรค์หรือพบปะผู้คนก็ควรที่จะใส่ หน้ากากอนามัย และตรวจด้วยเครื่องมือตรวจโรคโควิด(ATK) เมื่อมีการรวมตัวพบปะสังสรรค์กัน ยังขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยพยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดแล้วไม่ออกไปพบปะสังสรรค์กับบุคคลอื่น ๆ ในช่วงวันหยุด ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยป้องกันได้ 100% แต่ก็ช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้มากเลยทีเดียว สุขภาพดี

นอกจากนี้ทาง CDC ยังบอกอีกด้วยว่าควรไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โรคโควิด

ถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนจะไม่ได้ช่วยให้สามารถป้องกันโรคได้ 100% แต่ก็สามารถช่วยลดอาการของการเจ็บป่วยเมื่อมีการติดเชื้อได้ทำให้มีอาการไม่รุนแรงมากนัก  การฉีดวัคซีนยังสามารถช่วยทำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้นมีโอกาสน้อยลงที่จะเป็นผู้กระจายเชื้อ โรคโควิดไปสู่ผู้คนอื่นได้อีกด้วย 

โรคโควิด โรคระบาด

และสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงก็จำเป็นต้องมีการปฏิบัติตัวในช่วงเทศกาลวันหยุดเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนโรคโควิดและได้มีการฉีด Booster โดสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว UFABET ก็ต้องขอให้ระมัดระวังมากกว่าคนอื่น ๆ ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี โดยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนั้นให้พยายามใส่หน้ากากที่ฟิตกับโครงหน้าและพยายามเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น ๆ พอประมาณ  รวมไปถึงพยายามหลีกเลี่ยงการรวมตัวการณ์ในพื้นที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ร่วมกันในช่วงวันหยุดก็ควรบอกให้ผู้คนรอบข้างแล้วใส่หน้ากากเวลาที่จะพูดคุยหรือเวลาอยู่ร่วมกัน