เปลี่ยนบ้าน

สิ่งสำคัญที่คนเรามักจะให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 ก็คือเรื่องของครอบครัว แต่ทว่าในหลายครั้งเรากลับปล่อยปละละเลยคนที่ใกล้ตัวที่สุด จนอาจเผลอทำให้รู้สึกเสียใจ หรืออาจให้ความรักที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งไม่ได้มีเวลาให้กับคนในบ้าน จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่แย่ และอาจส่งผลต่อเรื่องอื่นๆ ได้ในระยะยาว ดังนั้นการ เปลี่ยนบ้าน ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของสุขภาพใจ นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ และทุกคนต่างก็ควรร่วมมือร่วมใจที่จะทำ

เปลี่ยนบ้าน

วิธี เปลี่ยนบ้าน ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

               วิธีการ เปลี่ยนบ้าน ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย จะมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องยึดไว้เป็นที่มั่น นั่นก็คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อคนที่เรารัก และให้พึงระลึกเสมอว่าทุกสิ่งที่เราคิด ที่เรากระทำ รวมทั้งวิธีการสื่อสาร คนตรงหน้าคือคนที่เรารัก ดังนั้นเราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับ คนในบ้าน นี่คือความคิดหลักที่ต้องมั่นให้ได้ นอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นๆ ดังนี้ที่บทความ สุขภาพดี

               1.ฟัง

               เริ่มหันมาตั้งใจฟังคนในครอบครัวในทุกเรื่องราว โดยที่ไม่ตัดสิน ฟังคนตรงหน้าอย่างเข้าใจ ฟังโดยไม่นำความคิดของตัวเองไปยัดเยียดให้ ฟังโดยใช้ความรัก ความเมตตา และความเข้าใจ บางครั้งการฟัง อาจไม่จำเป็นต้องช่วยแก้ไขปัญหาให้เขา เขาอาจเพียงแค่ต้องการระบายเท่านั้นก็ได้เช่นกัน

               2.พูด

               เริ่มหันมาแสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาให้คนในครอบครัวได้รู้ ไม่ว่าอารมณ์ที่ดีหรืออารมณ์ที่ไม่ดี แต่ทว่าต้องตั้งมั่นว่าจะไม่เป็นการทำร้ายคนในบ้าน คือ การพูดเพื่อให้รู้ ยกตัวอย่างเช่น บอกรักคนในบ้านทุกวัน , บอกขอบคุณและขอโทษคนในบ้าน , ตักเตือนคนในบ้านที่กระทำผิด หรือแม้แต่หากเรารู้สึกโกรธ ก็ควรให้เหตุผลว่าทำไมถึงโกรธ

               3.สัมผัส

เปลี่ยนบ้าน

               เริ่มมาเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่มีเพียงแค่การพูด การฟังหันมาเริ่มการสัมผัส อย่างเช่นการให้ความรักด้วยการกออ การวางมือบนไหล่เพื่อสื่อถึงการให้กำลังใจ การลูบศีรษะที่แสดงถึงความรัก ความเอ็นดู รวมทั้งการสัมผัสอื่นๆ ที่สามารถแสดงออกมาผ่านอวัจนภาษา