ห้องน้ำสาธารณะ

ในการใช้สิ่งของร่วมกัน กับบุคคลภายนอกอาจนำมาซึ่งการรับเชื้อโรคร้าย ที่อาจจะแอบแฝงเข้ามาทำอันตรายร่างกายของเราได้โดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ท่านจะต้องออกไปไหนมาไหนนอกบ้านการเข้า ห้องน้ำสาธารณะ จึงเป็นเรื่อง ที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำในห้างสรรพสินค้า ที่มีการดูแลความสะอาดที่ดีมากเพียงใด หรือการใช้ห้องน้ำตามร้านอาหารการเข้า ห้องน้ำสาธารณะ ตามปั๊ม ก็ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง จากเชื้อโรคอันตรายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ในวันนี้เราจึงจะมีคำแนะนำ ให้ทุกท่านได้เข้าใจ และพึงระวังการเข้าห้องน้ำสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อสุขภาพของเราภายในอนาคต

ห้องน้ำสาธารณะ
  • การเข้าห้องน้ำสาธารณะให้ปลอดภัย ควรมองหา ห้องน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีคนเข้าใช้น้อย หรือมีผู้คนไม่พลุกพล่านมากนักเพราะจะมีความเป็นไปได้ ที่จะมีอัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากแหล่งที่อาจจะเกิดการสะสมของเชื้อโรคที่มีอยู่น้อย
  • พยายามไม่ให้มีการสัมผัสกับพื้นที่พื้นผิวต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด หรือหาก มีความจำเป็นจะต้องสัมผัสกับสิ่งใด ๆ ควรจะใช้กระดาษทิชชูเป็นตัวกั้นกลาง ใช้ในการสัมผัสแทนมือแทนผิวหนังของเรา สุขภาพดี
  • ก่อนการใช้งานเครื่องสุขภัณฑ์ใด ๆ ถึงแม้มองดูแล้วว่ามีความสะอาด ก็ควรจะทำความสะอาดต่อด้วยอีกครั้งจาก ทิชชู่เปียก หรือใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ ชำระล้างเพื่อสร้างความมั่นใจ
  • ไม่ควรเหยียบนั่งบนฝาสุขภัณฑ์ชักโครก เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย จากการออกแบบฝารองนั่ง ที่ทำมาจากวัสดุพลาสติกที่เปราะบาง ทั้งยังจะเป็นการส่งผ่านเชื้อโรคลงไปสู่คนอื่น ๆ ได้
  • ห้องน้ำ สาธารณะอาจเป็นศูนย์รวมเชื้อโรค ที่มียึดติดอยู่กับพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ รวมถึงอากาศหากเป็นเช่นนั้นไม่ควรจะใช้ระยะเวลาที่นานจนเกินไปอยู่ในห้องน้ำ
  • ในขณะอยู่ในห้องน้ำ ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์การสื่อสาร เพราะเราอาจจะเผลอไปสัมผัสกับพื้นผิวโดยรอบของห้องน้ำแล้วมาสัมผัสกับอุปกรณ์ใช้งานของท่านต่อ จะเป็นการแพร่เชื้อส่งผ่านมาสู่อุปกรณ์การใช้งานของท่านเอง
  • หลังจากใช้งานสุขภัณฑ์ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย ควรทำการปิดฝา และกดชำระล้างทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
  • หลีกเลี่ยงการใช้น้ำชำระล้าง ที่มีการเปิดขังอยู่ในอ่าง หรือภาชนะรองรับควรจะทำการใช้น้ำ ที่ได้มาจากก๊อกน้ำโดยตรง
  • ในกรณีที่ห้องน้ำสาธารณะมีอุปกรณ์ที่เป็นสายชำระล้าง ควรทำการฉีดน้ำทิ้งไปซักพักในระยะเวลา 1 นาที เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่สะสมอยู่ภายใน
ห้องน้ำสาธารณะ

เมื่อใดที่ท่านมีโอกาสอยู่ข้างนอกบ้า นแล้วต้องใช้ห้องน้ำสาธารณะให้พึงระวัง และปฏิบัติตามตามคำแนะนำเบื้องต้นในส่วนนี้ จะทำให้ท่านห่างไกลจากเชื้อโร คที่อาจมีการแอบแฝงอยู่ในทุกขณะขณะใช้งานห้องน้ำสาธารณะ