คอเลสเตอรอล

ทางออกของการแก้ไขปัญหา สำหรับผู้ที่มี คอเลสเตอรอล สะสมมากจนเกิน อาจทำให้ปัญหาโรคอ้วน ในแต่ละคนก็จะมีแนวทางการบำบัดรักษาอาการน้ำหนักเกิน ที่แตกต่างกันไป บ้างก็เลือกที่จะใช้การควบคุมอาหาร จากการควบคุมปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ที่ได้รับให้มีความเพียงพอ ต่อความต้องการของร่างกาย บ้างก็เลือกที่จะออกกำลังกาย ซึ่งมีความมุ่งหวังในการเผาผลาญไขมันส่วนเกินให้หมดไปได้โดยเร็ว

คอเลสเตอรอล

ในส่วนสำคัญนี้ เราต้องมาทำความเข้าใจ กับเจ้าตัวปัญหา สาเหตุของโรคอ้วนนั้นก็คือ คอเลสเตอรอล ด้วยคุณสมบัติของสารในชนิดนี้ จะมีองค์ประกอบหลักเป็นไขมัน ซึ่งจะมีความจำเป็นต่อร่างกาย หากอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมโดยคอเลสเตอรอลนี้จะถูกผลิตมาจากตับในร่างกายของเรา ทั้งยังได้อาจรับมาจากการรับประทานอาหารในบางชนิด ซึ่งมักจะอยู่ในกลุ่มของอาหารที่มี ไขมันสูง หรืออาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงด้วยการ ทอด ปิ้ง ย่าง เป็นต้น จากการได้รับภายในร่างกายนั้น จะเกิดกระบวนการลำเลียงสารชนิดนี้ ไปยังบริเวณอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายเรา และจะเกิดการจับคู่กันกับโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีชื่อเรียกกันว่า ไลโปรตีน ซึ่งจะมีอยู่ในกระแสเลือด ทางด้านของคุณสมบัติของสารในชนิดนี้ จะไม่สามารถทำการละลายภายในของเหลว โดยสาร ไลโปโปรตีน ยังจะแบ่งแยกได้ออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ สุขภาพดี

HDL สำหรับโปรตีนในชนิดนี้ จะขึ้นชื่อได้ว่าเป็นไขมันดี จากกระบวนการการทำงานจะนำ คอเลสเตอรอล

ที่มีการสะสมเป็นส่วนเกินภายในร่างกาย เข้าสู่ตับเพื่อที่จะเกิดกระบวนการในการขับออกมาเป็นของเสีย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ร่างกายจะต้องมีโปรตีนในชนิดนี้

LDL สำหรับเจ้าตัวปัญหา ที่จะถูกเรียกว่าไขมันเลว ทางด้านการทำงานก็จะมีหน้าที่คล้ายกันกับไขมันดี ซึ่งจะเป็นตัวนำคอเลสเตอรอลเคลื่อนไปสู่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งจะไม่นำพาเข้าสู่ตับ หากเกิดการสะสมมากจนเกินไป ก็จะไปยึดติดอยู่ตามบริเวณผนังของหลอดเลือด นั่นจึงทำให้ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงจนเกินไปจะนำมา ซึ่งความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือด จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังกันเป็นอย่างมาก

คอเลสเตอรอล

จากการศึกษาเราจะพบว่าได้ว่าปัญหาของการสะสมของคอเลสเตอรอลในร่างกายหากมีมากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราไม่สามารถขับสารในชนิดนี้ออกมาได้ไปจนหมด ในระยะเวลาที่จำกัด QQ188 ต้องบอกเลยว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันปัญหาโรคอ้วนตัวของท่าน จำเป็นจะต้องเรียนรู้มีความเข้าใจในการรับประทานอาหารให้เหมาะสม หรือรู้จักกระบวนการในการจัดการไขมันส่วนเกิน ทั้งจากการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น