RSV

ในปี 2020 นั้นเป็นปีที่โรคระบาดเข้ามาทำร้ายประชากรโลกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโรคโควิดที่คุณยังคงแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาวัคซีนมารักษาโรคโควิดได้ โรคโควิตเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจถ้าใครได้รับเชื้อไปแล้วระยะเวลาในการพักเที่ยงจะอยู่ที่ประมาณ 7 ถึง 14 วันผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการเป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ซึ่งก็เป็นอาการเบื้องต้นของโรคไข้หวัดนั่นเอง สถานการณ์โรคโควิดยังไม่หมดไปตอนนี้ก็ได้มีโรคใหม่มาระบาดในประเทศไทยอีก นั่นก็คือโรค RSV ติดต่อได้บทความสุขภาพดี

RSV

RSV เป็นเชื้อไวรัสรูปแบบหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างส่วนใหญ่มักจะเกิดในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ช่วงเวลาที่โรคRSVจะระบาดนั้นก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือนี้ช่วงเดือนปลายปีของประเทศไทยนั่นเอง 

RSV

RSVสามารถติดต่อได้ทางสารคัดหลั่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอ จามโดยเฉพาะการติดต่อจากการสัมผัสระยะใกล้อายุในการพักเชียงใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 5 วัน เมื่อได้รับเชื้อไปแล้วอาจจะมีอาการไอ จาม รวมถึงคออักเสบแล้วมีน้ำมูก รวมถึงอาการไข้ ลักษณะอาการจะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่

วิธีการรักษาก็จะเป็นการให้ยาตามอาการไม่ว่าจะเป็น ยาลดไข้ ลดน้ำมูก แก้ไอ เป็นต้น โดยปกติแล้วระยะเวลาในการฟื้นไข้จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นก็จะมีอาการค่อยค่อยเบาบางลงจนหายเป็นปกติ 

          RSVเกิดขึ้นกับเด็กและมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดในผู้ใหญ่การดูแลจึงง่ายกว่าโรคโควิดที่สามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัย อย่างไรก็ตามการที่รักษาตัวเองไม่ให้ป่วยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าการที่ต้องมาระแวงระวังกับอาการป่วยที่เราไม่ได้ทราบสาเหตุและวิตกกังวลเองว่าเราจะเป็นโรคร้าย