มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ จากการวิเคราะห์สภาพอากาศของสถาบันนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มลพิษจากฝุ่นละอองจะลดอายุขัยของมนุษย์ลงเกือบสองปีหากคุณภาพอากาศยังเป็นไปตามแนวทางที่องค์การอนามัยโลกรายงานออกมา ซึ่งภัยคุกคามจากมลพิษนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีดัชนีของข้อมูลใหม่ที่ได้จากการวิจัยคุณภาพชีวิตอากาศ ซึ่งสามารถแปลงมลพิษทางอากาศให้เป็นผลกระทบต่ออายุขัยของมนุษย์เผยให้เห็นว่ามลพิษจากฝุ่นละอองเป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อสุขภาพของมนุษย์ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

มลพิษทางอากาศ

ปัญหาที่คุกคาม มลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองเป็นความเสี่ยงสูงสุดต่อสุขภาพ

โดยในปี 2018 ได้มีการอธิบายให้ชุมชนได้เข้าใจและรับรู้ว่ามลพิษของฝุ่นละอองจะส่งผลกระทบต่อชีวิตภายในชุมชนผ่านดัชนีคุณภาพชีวิต ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่ามลพิษทางอากาศนั้นจะส่งผลให้ประชากรในชุมชนมีอายุขัยลดลง และมีผลกระทบที่ร้ายแรงกว่าโรคติดต่ออย่างวัณโรคหรือเอชไอวีเสียอีก ทั้งนี้อย่างบริเวณพื้นที่ของแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตกที่มีการเติบโตของปริมาณการใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าในสองทศวรรษ นั่นจึงทำให้เกิดการตระหนักถึงมลพิษของฝุ่นละอองที่จะก่อให้เกิดปัญหามีความสำคัญมากยิ่งขึ้น พอๆ กับการป้องกันโรคมาลาเรียที่เป็นภัยคุกคามสำคัญของทวีปแอฟริกาเช่นกัน

มลพิษทางอากาศ ทั่วโลก

สำหรับประเทศของเอเชียใต้ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย เนปาล และปากีสถาน โดยจะพบว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านี้มีอายุขัยที่สั้นลงโดยเฉลี่ยห้าปี ภายหลังจากที่ประเทศเหล่านี้เผชิญกับระดับมลพิษที่สูงกว่าเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านถึง 44% ทั้งนี้ประเทศบังคลาเทศเป็นประเทศที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ในขณะที่บางส่วนของประเทศอินเดียทางตอนเหนือที่รวมถึงมหานครเดลีและกัลกัตตาก็เป็นพื้นที่ที่มลพิษสูงมากเช่นกัน

มลพิษทางอากาศ-จากฝุ่นละออง

ส่วนมลพิษทางอากาศยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ไฟป่า และการเผาพื้นที่เพาะปลูกแทนการไถ่กลบ ซึ่งทำให้ประมาณ 89% ของประชากร 650 ล้านคนในภูมิภาคนี้ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษ ซึ่งเกินมาตรฐานที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด โดยเมืองที่เผชิญกับปัญหาดังกล่าว คือ จาร์กาต้า สิงคโปร์ โฮจินมินห์ และกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้แล้วประเทศที่เคยเผชิญปัญหามลพิษมาก่อนอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และหลายประเทศในยุโรปสามารถลดมลพิษในอากาศได้มากขึ้น ตลอดจนประเทศต่างๆ ก็มีความพยายามที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้ไปในทางเดียวกัน เพื่อลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นให้ได้

ฝากกดติดตามการดูแลสุขภาพ
ข่าวสารสุขภาพที่น่าสนใจหน้ากากอนามัย การเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้ผิวหน้าปลอดภัยกันเถอะ