ไวรัสตับอักเสบ ภาพนิ่ง1

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) คือ ภาวะที่เนื้อเยื่อของตับมีการอักเสบ และถูกทำลาย ส่งผลให้การทำงานของตับมีความผิดปกติ หรือไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จนส่งผลให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วย และเกิดโรคแทรกซ้อนที่ตามมา

ไวรัสตับอักเสบ แต่ละชนิดร้ายแรง รีบรักษา

ไวรัสตับอักเสบ ภาพนิ่ง1

           โรคตับอักเสบ มีทั้งชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง โดยสาเหตุและชนิดของโรคตับอักเสบ สาเหตุของการติดเชื้อมักแตกต่างกันออกไป แต่ชนิดที่น่าเป็นห่วงที่สุดของไวรัสตับอักเสบ คือ ไวรัสตับอักเสบชนิดเรื้อรัง

ซึ่งสามารถเกิดโรคแทรกซ้อนที่ตามมาได้ คือ โรคตับแข็ง และโรคมะเร็งตับ

             ไวรัสตับอักเสบ มีกี่ชนิด

ไวรัสตับอักเสบ ภาพนิ่ง2

                   โรคไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) มีสาเหตุการติดเชื้อของแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป ชนิดของโรคไวรัสตับอักเสบจึงขึ้นอยู่กับว่ารับเชื้อมาจากทางไหน สามารถแบ่งเชื้อไวรัสตับอักเสบแบ่งออกเป็น 5 ชนิด คือ

  • ชนิดเอ (Hepatitis A)

          การติดต่อของเชื้อ : มาจากการรับประทานผัก ผลไม้ น้ำดื่ม หรืออาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค

            ระยะเวลาในการเพาะเชื้อ : ประมาณ 2-4 สัปดาห์ โดยในเด็กจะไม่ค่อยแสดงอาการ    ส่วนในผู้ใหญ่จะมีการแสดงออกของเชื้ออย่างชัดเจน และเฉียบพลัน โดยเชื้อชนิดนี้จะมีการปนเปื้อนออกมาจากอุจจาระของผู้ป่วย หากไม่มีการรักษาความสะอาด จะทำให้โรคมีการติดต่อคนสู่คนได้ง่าย เพราะเชื้อทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก

            ความรุนแรงของการติดเชื้อ :  อัตราการตายต่ำ และผู้ป่วยไม่เป็นพาหะการเกิดโรคหลังจากหายเป็นปกติแล้ว

  • ชนิดบี (Hepatitis B)

การติดต่อของเชื้อ : ติดต่อผ่านทางสารคัดหลั่งต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น อสุจิ เลือด น้ำเหลือง น้ำลาย น้ำนม โดยผ่านการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วย การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เป็นต้น

ระยะเวลาในการเพาะเชื้อ : หลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายประมาณ 30-180 วัน

ความรุนแรงของการติดเชื้อ :  ชนิดเรื้อรังจะนำไปสู่ภาวะตับแข็ง หรือเป็นมะเร็งตับ

  •   ชนิดซี (Hepatitis C)

การติดต่อของเชื้อ : เลือด และน้ำเหลือง เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน การมีเพศสัมพันธ์

ระยะเวลาในการเพาะเชื้อ : หลังจากที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายประมาณ 15-160 วัน

            ความรุนแรงของการติดเชื้อ : เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ

  • ชนิดดี (Hepatitis D)

การติดต่อของเชื้อ : ผ่านทางสารคัดหลังของร่างการ เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในการใช้สารเสพติด แต่ไวรัสชนิดนี้จะต้องอยู่ร่วมกับไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ที่ผู้ป่วยมีเชื้ออยู่ก่อนแล้ว

  • ชนิดอี (Hepatitis E)

การติดต่อของเชื้อ : การรับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บ สุขภาพดี

บทความและข่าวสารอื่นๆ

ข่าวสุขภาพอื่นๆ 8 เคล็ดลับ ดูแล “ตับ” ให้สุขภาพดี