ดูแลผู้สูงวัย p1

ดูแลผู้สูงวัย หากถึงวันที่ต้องสวมบทพยาบาลพิเศษเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงวัยในบ้านของคุณเอง คุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ลองอ่านคำแนะนำจากผู้ที่ผ่านประสบการณ์ดังต่อไปนี้

ดูแลผู้สูงวัย การดูแลไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มาดูกันว่าเราพร้อมแค่ไหน

ดูแลผู้สูงวัย p3

ประการแรก ปรับวิธีคิดหรือทัศนคติของตนเองเสียก่อน ทำความเข้าใจว่าเราต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งต่อไปผู้สูงวัยคนนี้ยังอาจต้องกลับกลายเป็นผู้ป่วยในอีกสถานภาพหนึ่งด้วย โดยที่ไม่อาจรู้ได้ว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใด ดังนั้น ชีวิตของคุณจากนี้จึงต้องเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน

ดูแลผู้สูงวัย p2

ประการที่สอง ต้องคุยกันภายในครอบครัวว่า จะช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงวัยอย่างไรบ้าง เริ่มจากพิจารณาดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่นอกเหนือจากอาหารการกิน เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย ยารักษาโรคหรืออาหารเสริม ผ้าอ้อมหรืออุปกรณ์ช่วยในการขับถ่าย ซึ่งอาจจะต้องมีเรื่องการปรับพื้นที่ภายในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เช่น ราวจับพยุงในห้องน้ำหรือผนังทางเดิน แผ่นกันลื่นหน้าธรณีประตู หรืออาจต้องใส่บานมุ้งลวดหน้าต่างหรือบานประตู รวมทั้งค่าพาหนะเวลาพาผู้สูงวัยไปพบแพทย์ตามนัดหรือเมื่อมีอาการผิดปกติ กับประเด็นสำคัญคือ ค่าตอบแทนในการดูแลนั่นเอง  

ดูแลผู้สูงวัย p1

ประการที่สาม ให้ผู้ดูแลถามตนเองก่อนว่ารับภาระคนเดียวได้ไหม ต้องมีผู้ช่วยหรือไม่ เพราะผู้สูงวัยบางรายที่มีอาการเจ็บป่วยร่วมด้วย หรือมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น รูปร่างใหญ่ น้ำหนักตัวมาก หากมอบหน้าที่ในการดูแลให้คนเพียงคนเดียวตลอดเวลา อาจเป็นภารกิจที่หนักเกินไป ย่อมก่อให้เกิดความเครียดได้ กรณีนี้ขอแนะนำว่าถ้าไม่มีผู้ช่วย ก็ควรต้องมีเครื่องทุ่นแรง เช่น แม่บ้าน หรือเครื่องซักผ้า อุปกรณ์ทำอาหาร เช่น เครื่องบด ปั่นหรือคั้นน้ำผักผลไม้

ประการที่สี่ การทำความรู้จักรู้ใจผู้สูงวัยของคุณให้ดี เพราะว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเกือบตลอดเวลา ยิ่งคนที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแล้วจู่ๆ ต้องมาดูแลใกล้ชิด แม้เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ก็ยังต้องศึกษาอุปนิสัยใจคอของผู้ป่วยให้มากที่สุด ไม่เช่นนั้นช่วงเวลาในแต่ละวันทั้งของผู้สูงวัยและผู้ดูแลก็จะยิ่งกลับกลายเป็นความทุกข์ยากที่สาหัสกว่าเดิม 

ประการที่ห้า เตรียมตัวของคุณให้พร้อม เพราะนอกจากจิตใจแล้ว ความพร้อมทางกายก็เป็นสิ่งสำคัญรองลงมา เนื่องจากคุณต้องให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงวัยเป็นหลัก ดังนั้น จึงอาจเป็นไปได้ที่จะไม่มีตารางเวลาที่แน่นอนสำหรับตนเอง การเตรียมพร้อมในเรื่องส่วนตัว เช่น ไว้ทรงผมสั้นเพื่อให้ดูแลง่าย ไม่เสียเวลานาน การรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงดี อย่างเรื่องฟัน หรือการตรวจโรคทางกายที่จำเป็นบางอย่างจึงควรจะจัดการให้เรียบร้อยเมื่อมีโอกาส

 ประการสุดท้าย ความรู้ในการดูแลหรือปฐมพยาบาลในกรณีที่ผู้สูงวัยของคุณเจ็บป่วย ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเติมความรู้และทักษะต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งจากอ่านหนังสือ การรับฟังการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยคนอื่นๆ

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บ สุขภาพดี

บทความและข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม 8 วิธีแก้ปัญหา “นอนไม่หลับ” ของผู้สูงอายุ